kim cương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

WikiMatrix

Dixon đã tìm kiếm mớ kim cương trước khi chúng tôi tìm ra chúng.

Dixon was checking in on those diamonds before we ever found’em.

OpenSubtitles2018. v3

Kim cương đâu?

And the diamond?

QED

Đây là ứng viên cho giải thưởng Năm- Viên- KimCương

It’ s a shoo- in for the Five Diamond A ward

opensubtitles2

Chúng ta phải lấy được viên kim cương đó.

The diamond is ours.

QED

Không có gì cứng bằng kim cương.

Nothing is as hard as a diamond.

tatoeba

Kim cương, Lao.

The diamond Lao.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cảm thấy giọng hát của cô lộng lẫy như một viên kim cương quý giá.”

I appreciate her splendid voice as a precious diamond.”

WikiMatrix

Viên kim cương đã được khởi động.

The diamond was activated.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng không phải choáng ngợp về những viên kim cương đỏ như máu.

But it wasn’t about blood diamonds.

ted2019

Tỉnh cũng có Thác Augrabies và các khu mỏ kim cương tại Kimberley và Alexander Bay.

It also includes the Augrabies Falls and the diamond mining regions in Kimberley and Alexander Bay.

WikiMatrix

Giống như những hạt kim cương, tất cả chúng ta đều có những đức tính riêng biệt.

Like diamonds, all of us have our own distinct qualities.

jw2019

Kim cương.

A diamond.

QED

Người cầm viên kim cương đã đi đâu rồi?

What are you looking for ?

QED

Hãy đến lấy kim cương của mình đi!

Come and get your diamonds!

OpenSubtitles2018. v3

Paulo trở lại nhà vệ sinh để lấy kim cương, sau đó anh giữ chúng trong quần lót.

Paulo returns to the toilet to retrieve the diamonds, storing them in his underwear thereafter.

WikiMatrix

Đưa mã, tôi đưa kim cương.

No codes, no diamonds.

OpenSubtitles2018. v3

Xem anh bán viên kim cương giả thế nào.

We’re getting your diamond.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng dính líu đến việc buôn lậu kim cương, vàng và đồng thiếc.

I also became involved in smuggling diamonds, gold, and bronze.

jw2019

Bác gái à… nhất định phải hỏi cho ra kim cương giấu ở đâu đấy.

Missy, make sure to ask where the diamond is.

OpenSubtitles2018. v3

Đã có ai dùng những hình kim cương này chưa?

Have any of these diamond shapes gone out?

QED

Còn thứ gì khác trên tàu hơn kim cương và ma túy.

Whatever is on that train is worse than diamonds and drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ làm như nó làm bằng kim cương không bằng.

You flash that shit like it’s made out of diamonds.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng hiển thị một hình dạng kim cương và xác nhận vòng quay ngược của nó.

They revealed a diamond shaped body and confirmed its retrograde rotation.

WikiMatrix