Tình Huống 3: Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì ? Lưu Trữ Hồ Sơ Tiếng Anh Là Gì

Học 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính văn phòng thông dụng nhất ở bài viết này để nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng và kiến thức chuyên ngành Bạn đang xem : Lưu trữ hồ sơ tiếng anh là gì

Bạn là nhân viên hành chính văn phòng? Để có một vị trí làm việc tốt, bạn phải có một trình độ ngoại ngữ tốt. Hôm nay, hoidapthutuchaiquan.vn sẽ giới thiệu 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính văn phòng thông dụng nhất nhằm giúp bạn có thể nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành.

=> Những cụm từ tiếng Anh về lịch sử

=> Từ vựng tiếng Anh về đặc điểm và thuật ngữ địa lý

=> Lộ trình học từ vựng tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

Bạn đang xem: Lưu trữ hồ sơ tiếng anh là gì

*

Là một nhân viên cấp dưới hành chính văn phòng bạn phải có trình độ tiếng Anh tốt1. Office Managerment : Quản trị hành chính văn phòng2. Office / Administrative Manager : Nhà quản trị hành chính / Giám đốc hành chính3. Administrative Assistant : Trợ lý hành chính4. Information Manager : Trưởng phòng thông tin5. Word processing Supervisior : Trrưởng phòng giải quyết và xử lý văn bản6. Receptionist : Tiếp tân7. Mail clerk : Nhân viên thư tín8. File clerk : Nhân viên lưu trữ hồ sơ9. Stenographer : Nhân viên tốc ký10. Typist / Clerk typist : Nhân viên đánh máy11. Word processing operator : Nhân viên giải quyết và xử lý văn bản12. Secretary : Thư ký13. Professional Secretary : Thư ký chuyên nghiệp14. Speacialized Secretary : Thư ký chuyên ngành15. Multifunctional / Traditional / Generalists : Thư ký tổng quát16. Junior Secretary : Thư ký sơ cấp17. Senior Secretary : Thư ký Trung cấp18. Executive Secretary : Thư ký Giám đốc19. Word processing specialist : Chuyên viên hành chánh20. The Office function : Chức năng hành chính văn phòng21. Office work : Công việc hành chính văn phòng22. Filing : Lưu trữ, sắp xếp HS22. Correspondence : Thư tín liên lạc23. Computing : Tính toán24. Communication : Truyền thông25. Paper handli : Xử lý công văn sách vở26. Information handling : Xử lý thông tin27. Top management : Cấp quản trị hạng sang28. Middle management : Cấp quản trị cao trung29. Supervisory management : Cấp quản đốc30. Input Information flow : Luồng thông tin đầu vào31. Output Information flow : Luồng thông tin đầu ra32. Internal Information flow : Luồng thông tin nội bộ33. Managerial work : Công việc quản trị34. Scientific management : Quản trị một cách khoa học35. Office planning : Hoạch định hành chính văn phòng36. Strategic planning : Hoạch định kế hoạch37. Operational planning : Hoạch định tác vụ38. Centralization : Tập trung39. Decentralization : Phân tán40. Physical Centralization : Tập trung vào một địa phận41. Functional Centralization : Tập trung theo công dụng42. Organizing : Tổ chức43. Supervisor : Kiểm soát viên44. Data entry clerk / Operator : Nhân viên nhập dữ kiện45. Intelligent copier operator : Nhân viên quản lý và điều hành máy in mưu trí46. Mail processing supervisor : Kiểm soát viên giải quyết và xử lý thư tín47. Data processing supervisor : Kiểm soát viên giải quyết và xử lý dữ kiện48. Officer services : Thương Mại Dịch Vụ hành chính văn phòng49. Intradepartment relationship : Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban50. Customers relationship : Mối quan hệ với người mua51. Processional relationship : Mối quan hệ nghề nghiệp52. Controlling : Kiểm tra53. Monitoring : Kiểm soát54. Strategic control : Kiểm tra kế hoạch55. Operational control : Kiểm tra tác vụ56. Long term / long run / long rage : Dài hơi, trường kỳ

57. Short term/short run/short rage: Ngắn hạn, đoản kỳ

58. Mid term / mid run / mid rage : Trung hạn59. Administrative control : Kiểm tra hành chính

61.

Xem thêm: Kick Boxing Là Gì ? Tập Kick Boxing Có Lợi Ích Và Tác Dụng Gì?

Xem thêm: Cách Chơi Mobidea Là Gì – Mobidea Có Bác Nào Chiến Net Này K

Scheduling: Lịch công tác phân chia thời biểu

62. Dispatching / Assignment : Phân công công tác làm việc63. Directing : Điều hành64. Due : Thời hạn / kỳ hạn65. Elapsed time : Thời gian trôi qua66. Report : Báo cáo67. Instruction : Bảng hướng dẫn68. Orientation manual : Cẩm nang hội nhập vào môi trường tự nhiên thao tác69. Office manual : Cẩm nang hành chính70. Employee manual / Handbook : Sổ tay nhân viên cấp dưới71. Simplifying office work : Đơn giản hóa CV hành chính72. Ability : Khả năng73. Adaptive : Thích nghi74. Adjusting pay rates : Điều chỉnh mức lương75. Administrator carde / High rank cadre : Cán bộ quản trị cấp cao76. Aggrieved employee : Nhân viên bị ngược đãi77. Benefits : Phúc lợi78. Career employee : Nhân viên chính ngạch / Biên chế79. Career planning and development : Kế hoạch và tăng trưởng nghề nghiệp80. Collective agreement : Thỏa ước tập thể81. Compensation : Lương bổng82. Conferrence : Hội nghị83. Conflict : Mâu thuẩn84. Conflict tolerance : Chấp nhận mâu thuẩn85. Co-Workers : Người tập sự86. Work distribution chart : Sơ đồ phân phối CV87. Job correlation chart : Lưu chuyển đồ88. Operation : Hoạt động89. Transportation : Di chuyển90. Inspection : Kiểm tra91. Storage : Lưu trữ92. Position : Đặt vào vị trí93. Delay : Trì hoãn, chờ đón94. Combined operation : Hoạt động tổng hợp95. Private office : Văn phòng riêng96. Receiving office : Phòng tiếp khách97. Work in process : Công việc đang thực thi98. Tickler forder file : Bìa hồ sơ nhật ký99. Ticker card file : Thẻ Hồ sơ nhật ký100. Diary / daybook : Sổ tay hay sổ nhật ký101. Time schedule : Lịch thời biểu công tác làm việc102. Daily calendar : Lịch từng ngày để trên bàn103. Interruption : Thời gian bị gián đoạn104. Uninterrupted : Thời gian ko bị gián đoạn / Thời gian yên tĩnh105. Handle paperwork accumulation : Giải quyết / Xử lý Hồ sơ Công văn tồn dư106. Dictating machine : Máy đọc107. Low payoff items : Những việc lặt vặt không thiết yếu108. High payoff items : Những việc quan trọng và có lợi109. To keep track of sb / sth : Theo sát ai / cái gì110. To lose track of sb / sth : Không theo sát ai / cái gì111. Plan for periods relaxation : Kế hoạch cho thời hạn nghĩ ngơi112. Face to face communication : Giao tiếp mặt đối mặt113. Telephone Communication : Giao tiếp bằng điện thoại cảm ứng114. Communicating with visitors : Giao tiếp bằng điện thoại thông minh115. Memo of call / Phone call : Mẫu chi nhớ cú điện thoại cảm ứng / mẫu ghi nhớ tin nhắn116. A telephone message form : Mẫu ghi nhớ gửi tin nhắn qua điện thoại thông minh117. Arrangement of appointments : Sắp xếp những cuộc hẹn

118. Receiving calls: Nhận điện thoại

119. Resolution : Nghị quyết120. Constitution : Hiến pháp

Đây là những từ vựng tiếng Anh quan trọng mà bạn nên bổ sung cho mình. Hãy dán những mẫu giấy ghi những từ này xung quanh phòng ngủ và cơ quan làm việc của bạn, học và thực hành giao tiếp chăm chỉ nhiều để thấm sâu. Đây chính là cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất. Chúc bạn học tiếng Anh giỏi và thành công trong công việc!