ngã tư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông cầu nguyện ở mỗi ngã tư đường để biết phải quẹo vào con đường nào.

He prayed at each intersection to know which way to turn.

LDS

Chúng tôi chắc chắn đứng ở ngã tư.

We’re definitely standing at the crossroad now.

OpenSubtitles2018. v3

Tập trung đại đội và chặn họ ở ngã tư.

Call in company orders and hit them when they reach crossroads.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, hơn bất cứ chỗ nào, ngã tư dễ gặp người hơn, chàng dừng lại.

However, as one has more chance of meeting someone at a crossroads than anywhere else, he stood there.

Literature

Và Times Square ở New York như là một ngã tư của thế giới.

And Times Square in New York is literally the crossroads of the world.

ted2019

Khi tới ngã tư, những robot kiến sẽ ngẫu nhiên chọn hướng trái, phải hay thẳng.

When the robots reach an intersection, they will pick randomly whether to go left, right, or forward.

ted2019

Chặn hắn lại ở ngã tư kế tiếp

Cut him off at the next intersection!

OpenSubtitles2018. v3

Đó là ngã tư của chúng ta.

It was our intersection.

OpenSubtitles2018. v3

Hoảng hốt, hai chị thoát chạy tứ tán đến một ngã tư.

Terrified, the women ran for their lives, going in different directions at a road junction.

jw2019

Tên nó có nghĩa là “ngã tư giao nhau tại Mia-dong.”

Its name means “four-way junction in Mia-dong.”

WikiMatrix

Chúng ta sẽ không triệu tập con quỷ Ngã Tư

We’re not summoning a crossroads demon.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng nếu chúng ta đi đến ngã tư đó, Cậu có thể định hướng ko?

But if we took you to the intersection, you’d get your bearings, right?

OpenSubtitles2018. v3

” Hồn ma cô gái khóc nhè ở ngã tư 6 và 26 “.

” Wailing spirit sighted at 6th and 26th. “

OpenSubtitles2018. v3

Chưa, chỉ là một ngã tư.

No, it’s a crossing.

OpenSubtitles2018. v3

Còn bao lâu thì đến ngã tư Stonegate?

How far from Stonegate is that level crossing?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có đoạn phim về một chiếc xe ở gần ngã tư Chatsworth, Georgia.

We have video of a car at an intersection near Chatsworth, Georgia.

OpenSubtitles2018. v3

Có vụ nổ súng tại ngã tư đường 168th and Audubon.

Shooting at 168th and Audubon.

OpenSubtitles2018. v3

“Siêu thị an toàn khai trương tại Ngã tư Vua trong một tuần nữa!!!”

“Just one week until SafeMart at King’s Cross opens!!!”

ted2019

Tuy nhiên, hơn bất cứ chỗ nào, ngã tư dễ gặp người hơn, chàng dừng lại.

As a crossroads was a more likely place at which to meet someone than any other, however, he stopped.

Literature

Đến ngã tư 34, phía nam.

Get off junction 34, south side.

OpenSubtitles2018. v3

Có một ngã tư Fukusaki ở đường cao tốc Chugoku kết nối Osaka đến Yamaguchi.

There is a Fukusaki intersection in the Chugoku highway which connects Osaka to Yamaguchi.

WikiMatrix

Ngã tư State và Bellevue.

Corner of State and Bellevue.

OpenSubtitles2018. v3

Arthur, cậu ở ngã tư thứ nhất.

Arthur, you’ll be at the crossroads 1.

OpenSubtitles2018. v3

Một điều tra viên của tôi phát hiện Cavanaugh gần ngã tư đường số 43 và số 10.

One of my CIs saw Cavanaugh over near 43rd and 10th.

OpenSubtitles2018. v3

Một người đàn ông tới ngã tư cuộc đời mình, và anh ta phải lựa chọn.

A man comes to a crossroads in his life, and he has to make a choice.

OpenSubtitles2018. v3