Tất Cả Mọi Người Tiếng Anh Là Gì, Mọi Người In English

Trong rất nhiều ví dụ Tiếng Anh, người viết dùng cụm từ“most everybody” trong câu mà ý của họ là“almost everybody” (hầu hết mọi người).

Bạn đang xem : Mọi người tiếng anh là gìVí dụ :

Most everyone agrees that children benefit from living with two caring parents.

Tạm dịch là : Hầu hếthết mọi người ( dịch sát nghĩa là nhiều hơn hết ) đồng ý chấp thuận rằng trẻ emsẽ có lợi khi sống trong sử chăm nom của cả 2 cha mẹ .
*
Most được dùng với những số lượng hoàn toàn có thể tách rời. Almost được dùng để truyền đạt ý về cái gì đó sắp được hoàn thành xong hoặc gần đạt được“ Most everyone ” thường được nghe trong những bài phát biểu, những câu nói thông thường, cụm từ nàyđược tránh dùng trong những bài phất biểu có đặc thù sang chảnh và trong văn viết Tiếng Anh chính bới most nghĩa là hơn hết, tối cao, tối thượng. Most nói đến phần nhiều nhất, trong chữ số, số lượng hay là phầnmở rộng của cái gì đó :

I have finished most of my chores.

Tối mới triển khai xong hầu hết những việc làm của tôi .

Most dogs have tails.

Hầu hết những con chó đều có đuôi .

That’s the most awesome song on the album.

Đó gần như là bài hái tuyện vời nhất trong album đó .

Almost được dùng để truyền đạt ývề cái gì đó sắp được hoàn thành hoặc gần đạt được mức độđược hoàn toàn:

Mr. Henry has almost finished building the bridge .Mr. H vừa gần như hoàn thành xong kiến thiết xây dựng cây cầu đó

We almost won the game.

Xem thêm : Nhận Được Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Là Gì ? Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có Là GìChúng tôi gần như thắng trò đó .Almost everyone agrees that children benefit from living with two caring parents .Hầu hếthết mọi người chấp thuận đồng ý rằng trẻ emsẽ có lợi khi sống trong sử chăm nom của cả 2 cha mẹ .

Sở dĩ chúng ta tránh/bác bỏ dùng“most everyone,” và“most anyone” là vì most được dùng với những số lượng có thể tách rời. Chúng ta có thể nói “Most dogs have tails,” mà không phải là“Most dog have tails” hay “Most dog have a tail.”, đơn giản vì 1 con chó thì không thể tách rời được trừ khi chúng ta phẫu thuật cắt bỏ bộ phận nào đó trên cơ thể chúng.Ngoài ra chúng ta cũng tránh dùng most với các từ như everybody, everyone, all, and any.

Cách dùng từ most trong những ví dụ dưới đây là không đúng chuẩn và đúng chuẩn do tại từ mà tất cả chúng ta dùng với ý nghĩa là số lượng ở đây không hề tách nhỏ được, và almost mới là từ nên được dùng trong những câu này :

Sai: Most everyone agrees that cheating is bad.

Đúng: Almost everyone agrees that cheating is bad.

( Hầu hết mọi người đồng ý chấp thuận rằng gian lận là việc làm xấu )

Sai: I think most everybody will agree that summer flies by too fast.

Đúng: I think almost everybody will agree that summer flies by too fast.

( Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ chấp thuận đồng ý là mùa hè trôi qua quá nhanh )

Sai: I feel like most all of my friends are fake.

Đúng: I feel like almost all of my friends are fake.

( Tôi có cảm xúc gần như toàn bộ bè bạn của tôi đều giả tạo )Cuối cùng, nếu bạnmuốn dùngmost trong khi ý của bạn là gần như hoặc gần trọn vẹn, thì bạn nên đổi qua dùng almost .