nội thất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

khai báo nội thất

interior declaration

KDE40. 1

hoạ tiết nội thất

interior texture

KDE40. 1

Chúng ta có nhà thiết kế nội thất.

We use interior designers.

ted2019

Ý tưởng là, liệu chúng tôi có thể tự lắp đặt các đồ vật nội thất hay không?

The idea was, could we self-assemble furniture-scale objects?

ted2019

Kiểu nội thất

Interior type

KDE40. 1

Tôi muốn học thiết kế nội thất trên mạng.

I wanna study interior design online.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tưởng là, liệu chúng tôi có thể tự lắp đặt các đồ vật nội thất hay không?

The idea was, could we self- assemble furniture– scale objects?

QED

Anh dùng $ 100.000 để mua nội thất hở?

000 on furniture?

OpenSubtitles2018. v3

Trước tiên chị phải học máy tính. Rồi lấy bằng trang trí nội thất trên mạng.

You know, first you gotta learn computers and then go for a decorator’s license online.

OpenSubtitles2018. v3

Có một ngày người ta đã mang đi đồ nội thất của Villa bên kia đường.

A few days ago, they brought some pieces of furniture to the villa opposite.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy đang dỡ bỏ tất cả đồ nội thất ở đây.

He’s moving all of the furniture around.

OpenSubtitles2018. v3

Các vấn đề về nội thất đã được phản ánh và phải sửa chữa.

The interior wiring was exposed and had to be rewired.

WikiMatrix

nội thất ” của tôi hả?

At my goods?

OpenSubtitles2018. v3

Nó bao gồm nhiều trang trí nội thất kỳ lạ theo phong cách baroque và rococo.

It includes much lavish internal decoration in baroque and rococo styles.

WikiMatrix

Năm 2005, Crawford đưa ra một mặt hàng đồ nội thất mới dưới tên “Cindy Crawford Home Collection”.

In 2005, Crawford launched a new line of furniture under the “Cindy Crawford Home Collection” name.

WikiMatrix

là một số đồ đạc nội thất.

This one, of course, still works with the wild dogs .

QED

Thiết kế nội thất bởi Studios Architecture.

And its interior was designed by STUDIOS Architecture.

WikiMatrix

Từ đồ nội thất, chúng ta thường thấy,

From the furniture we commonly see,

QED

Và IKEA là một cửa hàng với nhiều loại đồ nội thất cần nhiều thời gian lắp ráp.

And IKEA is a store with kind of okay furniture that takes a long time to assemble.

QED

Có, nhưng nó có thể ngủ qua rằng tiếng ồn làm rung nội thất?

Yes, but was it possible to sleep through that noise which made the furniture shake?

QED

Đi mua nội thất đi.

Let’s go get some furniture.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ thống an ninh hiện đại, nhưng nội thất như đồ thuê.

State-of-the-art Security system, but the furniture Looks rented.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi bảo là, “Tôi sẽ chỉ cho em biết chỗ có nhiều đồ nội thất đẹp.”

I said, “I’ll show you where they have some nice furniture.”

WikiMatrix

Sơn đỏ, nội thất trắng, chỗ ngồi riêng biệt, điều hòa nhiệt độ.

Red with white interior, split seats, air conditioning, the works.

OpenSubtitles2018. v3

Sugg học việc cho một hãng thiết kế nội thất khi tạo trang blog “Zoella” vào tháng 2 năm 2009.

Sugg was working as an apprentice at an interior design company when she created her blog, “Zoella”, in February 2009.

WikiMatrix