siêu phẩm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vì thế, chúng tôi có những trò như “Brain Age” trên Nintendo DS, siêu phẩm.

So, we got games like “Brain Age” coming out for the Nintendo DS, huge hit.

ted2019

Vì thế, chúng tôi có những trò như ” Brain Age ” trên Nintendo DS, siêu phẩm.

So, we got games like ” Brain Age ” coming out for the Nintendo DS, huge hit .

QED

Ngay cả một siêu phẩm cũng không được người ta đọc trừ khi nó được đánh máy.

Not even a masterpiece gets read unless it’s typed.

OpenSubtitles2018. v3

Và thứ đập vào mắt tôi chính là màu xanh của siêu phẩm hắn chế.

And what caught my eye is his specialty product is blue.

OpenSubtitles2018. v3

Gần đây, ” Rock Band ” trở thành siêu phẩm.

Then recently ” Rock Band ” has been a big hit .

QED

Nhất định phải là siêu phẩm mới xứng với thời gian và tiền của.

This was going to be Superman, or it wasn’t worth my time or their money .

QED

“Ngô Thanh Vân góp mặt trong siêu phẩm ‘Star Wars: The Last Jedi’”.

“All the amazing cameos in Star Wars: The Last Jedi”.

WikiMatrix

Gần đây, “Rock Band” trở thành siêu phẩm.

Then recently “Rock Band” has been a big hit.

ted2019

Comics thông báo bìa cho siêu phẩm tiếp theo của chúng tôi.

Comics announced the cover of our upcoming crossover.

ted2019

Việc phát triển game do cựu binh Brian Reynolds đảm nhiệm, người từng nổi tiếng với siêu phẩm Civilization II và Sid Meier’s Alpha Centauri.

The development was led by veteran game designer Brian Reynolds, of Civilization II and Sid Meier’s Alpha Centauri.

WikiMatrix

Đạo diễn James Cameron, người đã làm nên siêu phẩm 3D Avatar khởi chiếu vào tháng 12 năm 2009 đã chỉ trích sự lựa chọn làm phim 3D của Burton.

Not since James Cameron’s breathtaking blue Avatar in 2009 has 3D had such impact.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nhiều bài phê bình cùng đồng ý rằng ca khúc 11-phút đồng sáng tác với Sam Shepard, “Brownsville Girl”, là một siêu phẩm nữa của Dylan.

Since then, some critics have called the 11-minute epic that Dylan co-wrote with Sam Shepard, “Brownsville Girl”, a work of genius.

WikiMatrix

Kế hoạch phát triển dự án đứng đầu bởi Kai, đã trở lại Key sau khi ông đóng góp vào phần kịch bản của siêu phẩm CLANNAD phát hành năm 2004.

The project’s planning was headed by Kai, who returned to Key after he last contributed to the scenario of Clannad released in 2004.

WikiMatrix

Sau khi hoàn thành ONE, nhóm phát triển đã bỏ Tactics và thành lập Key, đó là nơi họ cho ra đời siêu phẩm Kanon, cũng dựa trên khái niệm này.

After One was complete, the development team quit Tactics to form Key where they developed their first title Kanon, also based upon this formula.

WikiMatrix

Tại Mỹ ngày công chiếu của Fantastic Four được chuyển từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 tới trong tuần 8 tháng 7 để tránh cạnh tranh với siêu phẩm War of the Worlds của Steven Spielberg.

The American premiere of Fantastic Four was moved from July 1, 2005, to the week of July 8 to avoid competition with Steven Spielberg’s motion picture War of the Worlds, during its first week.

WikiMatrix

Nhiều người cho rằng album có nhiều điểm tương đồng với siêu phẩm The Dark Side of the Moon (1973), cho dù Yorke nói rằng ca từ của album được lấy cảm hứng từ “tốc độ sống” của thế giới thập niên 1990.

Some compared OK Computer thematically to Floyd’s bestseller The Dark Side of the Moon ( 1973 ), although Yorke said the album’s lyrics were inspired by observing the ” speed ” of the world in the 1990 s .

WikiMatrix

Mặc dù đã thu âm “Say Say Say” và “The Man” từ trước đó một năm, nhưng “The Girl Is Mine” là bài hát đầu tiên được phát hành từ bộ đôi và là đĩa đơn đầu tiên cho “siêu phẩm” Thriller.

Despite recording ” Say Say Say ” and ” The Man ” a year prior, ” The Girl Is Mine ” was the first tuy nhiên to gain a release from the duo and the first single from the Thriller album .

WikiMatrix

Các chuyên gia của trang web nhất trí rằng, “Dù thật tuyệt vời khi thấy Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger hợp tác với nhau trên màn ảnh, Vượt ngục lại không có gì ngoài việc bắt chước qua loa những siêu phẩm phòng vé của thập niên 1980.”

The site’s critical consensus states: “As much fun as it is to see Sylvester Stallone and Arnold Schwarzenegger team up onscreen, Escape Plan fails to offer much more than a pale imitation of 1980s popcorn thrills.”

WikiMatrix

Một ví dụ về chủ nghĩa xê dịch văn hóa là loạt siêu phẩm Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) ra đời ở Mĩ, rồi chúng được những nghệ sĩ người Nhật chuyển thể thành manga, và những cuốn manga Chiến tranh giữa các vì sao lại được tiếp thị đến Mĩ.

An example of cultural trans-nationalism is the creation of Star Wars films in the US, their transformation into manga by Japanese artists, and the marketing of Star Wars manga to the US.

WikiMatrix

Nó nhằm mục đích giảm 12 tỷ bảng hàng năm của thực phẩm siêu thị lãng phí.

It aims to reduce the annual £12bn of wasted supermarket food.

WikiMatrix

Hầu hết những phim siêu anh hùng thường dựa trên các tác phẩm truyện tranh siêu anh hùng.

Most superhero films are based on superhero comics.

WikiMatrix

Theo báo Los Angeles Times, họa sĩ giám sát Glen Keane trở nên nổi tiếng với việc thiết kế “những siêu phẩm lớn nhất về mái tóc” cho Walt Disney Animation Studios từ năm 1989, trong đó có Ariel trong phim Nàng tiên cá, con quái vật trong Người đẹp và quái vật (phim 1991) (1991) và Pocahontas trong phim Pocahontas (1995).

According to the Los Angeles Times, supervising animator Glen Keane has become well known for animating some of Walt Disney Animation Studios’ “greatest hair hits” since 1989, including Ariel from The Little Mermaid, the Beast from Beauty and the Beast (1991) and Pocahontas from Pocahontas (1995).

WikiMatrix

Salvador Dalí, nổi tiếng về tác phẩm siêu thực của mình, đã vẽ Self portrait as Mona Lisa năm 1954.

Salvador Dalí, famous for his surrealist work, painted Self portrait as Mona Lisa in 1954.

WikiMatrix

Siêu tác phẩm của Sam Gross, khi Muhammad đang ở trên thiên đàng người đánh bom tự sát bị nổ thành trăm mảnh, ông đã nói với những người đánh bom tự sát răng:

The great Sam Gross cartoon, this happened after the Muhammad controversy where it’s Muhammad in heaven, the suicide bomber is all in little pieces, and he’s saying to the suicide bomber,

QED

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.