thẩm mỹ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông có khiếu thẩm mỹ.

You have good taste.

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Plastic surgeon.

OpenSubtitles2018. v3

thực sự rất thú vị. Vậy nên tính thẩm mỹ luôn quan trọng

So aesthetics is always important .

ted2019

Tôi muốn nói, họ đều đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

I mean, they’ve all been to the surgeon.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một loại thẩm mỹ.

It’s a certain type of aesthetic.

ted2019

Cái lão không có thẩm mỹ.

The man has no taste.

OpenSubtitles2018. v3

Một chị có óc thẩm mỹ có thể được giao trách nhiệm cắm hoa trong Lễ Tưởng Niệm.

A sister with artistic ability may be entrusted with arranging flowers for the Memorial.

jw2019

Phẫu thuật thẩm mỹ kiếm đc nhiều tiền đấy.

Cosmetic surgery is a rich field.

OpenSubtitles2018. v3

Không dừng lại đến khi thẩm mỹ xong.

Don’t stop till the facelift is done.

OpenSubtitles2018. v3

Dieffenbach là chuyên da cấy ghép, và phẫu thuật thẩm mỹ.

Dieffenbach specialized in skin transplantation and plastic surgery.

WikiMatrix

Mặt khác, giải phẫu thẩm mỹ không phải là một giải pháp cho mọi vấn đề.

On the other hand, cosmetic surgery is no cure-all.

jw2019

Từ một bản thảo mang tính công nghệ, nó trở thành một sản phẩm đầy tính thẩm mỹ.

What had started as a technical exercise became an aesthetic exercise, really.

ted2019

Thẩm mỹ khuôn mặt tốt quá!

That’s a hell of a good facelift.

OpenSubtitles2018. v3

Phải nói là mẹ cậu có gu thẩm mỹ đẹp lắm.

I must say, your mother had great taste.

OpenSubtitles2018. v3

Về mặt thẩm mỹ là có, ta có thể chỉnh sửa.

Cosmetically, yes, something can be done.

OpenSubtitles2018. v3

Âm nhạc còn vượt qua cả vẻ đẹp đã được thẩm mỹ nói riêng.

Music transcends the aesthetic beauty alone.

QED

Anh có óc thẩm mỹ khá đấy.

I admire your good taste.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy rất có khiếu thẩm mỹ.

She has very refined tastes.

OpenSubtitles2018. v3

Những người tới đây hưởng thụ có vẻ như có một khiếu thẩm mỹ rất hay.

People who go in for vice seem to have very good taste about it.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ nghĩ chúng ta phải phẫu thuật thẩm mỹ thôi.

I think we may have to get plastic surgery.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã biết em giải phẩu thẩm mỹ mà?

You find me repulsive with plastic surgery ?

QED

Anh ta phẫu thuật thẩm mỹ mỗi ba năm.

He has plastic surgery every three years.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng lạ gì khi một số người mắc bệnh này tìm đến giải phẫu thẩm mỹ.

It is not surprising that some sufferers seek cosmetic surgery.

jw2019

Và những điều tôi đang nói không chỉ là về vấn đề thẩm mỹ đâu.

And this is not just an aesthetic issue, mind you.

ted2019

Chuyên gia thẩm mỹ của tôi.

My aesthetician.

OpenSubtitles2018. v3