thích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi yêu những chiếc xe, chúng thật kích thích.

I love the cars, they’re dope.

OpenSubtitles2018. v3

Chả ai thích đi học cả.

No one loves school.

OpenSubtitles2018. v3

Albera có khả năng chịu lạnh cao, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và thích nghi tốt với địa hình dốc của khối núi Albera.

The Albera is highly resistant to cold, though susceptible to heat, and is well adapted to the steep terrain of the Albera Massif.

WikiMatrix

Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc.2 Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức.

Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center. 2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, and morality .

LDS

Đây là cái tôi thích.

This is my favorite.

ted2019

Phao-lô giải thích: “Tôi muốn anh em được thong-thả, chẳng phải lo lắng gì.

Paul explained: “I want you to be free from anxiety.

jw2019

Đối với ngài, thánh chức không phải là sở thích, làm cho vui (Lu-ca 21:37, 38; Giăng 5:17).

(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.

jw2019

Vâng, tôi không nghĩ là họ thích thế đâu.

Yeah, I don’t think they’d like that.

OpenSubtitles2018. v3

Khách hàng yêu thích bánh quy có khả năng nhấp vào quảng cáo về bánh quy nhiều hơn quảng cáo chung về thực phẩm.

A biscuit-loving customer is more likely to click an ad about biscuits than a generic ad about food.

support.google

Bạn cần “tập ham thích” Lời Đức Chúa Trời.

You need to “form a longing” for God’s Word.

jw2019

Schweitzer đã đi xem rất nhiều vở ô-pê-ra tại Straßburg của nghệ sĩ Richard Wagner (dưới sự chỉ huy của Otto Lohse), trong năm 1896 ông gom đủ tiền để dự lễ hội âm nhạc Bayreuth và xem các vở diễn Der Ring des Nibelungen và Parsifal, ông đã cảm thấy hết sức yêu thích các vở diễn này.

Schweitzer saw many operas of Richard Wagner in Strasbourg ( under Otto Lohse ) and in 1896 he managed to afford a visit to the Bayreuth Festival to see Wagner’s Der Ring des Nibelungen and Parsifal, which deeply impressed him .

WikiMatrix

b) Chúng ta có thể hỏi những câu hỏi thích đáng nào?

(b) What pertinent questions may be asked?

jw2019

Tôi không thích cách cư xử của cô ta.

Well, I don’t like her manner.

OpenSubtitles2018. v3

37% không đồng ý, họ không thích.

Thirty- seven said no, we don’t like it.

QED

Cuốn sách bìa đỏ này có độ 150 tranh ảnh khiến cho người ta ưa thích ngay.

Its rich red cover and some 150 teaching illustrations make it immediately appealing.

jw2019

Thoạt tiên, một số người ngại đến viếng thăm những người buôn bán, nhưng sau khi thử vài lần, họ thấy rất thích thú và bõ công.

At first, some are apprehensive about calling on businesspeople, but after they try it a few times, they find it both interesting and rewarding.

jw2019

Ý định của Candace sau đó sớm thay đổi, khi cô biết được Jeremy, người mà cô thích, sẽ tới bãi biển này để lướt sóng nên cô quyết định không gọi điện nữa.

This mood soon changes, when she finds out that Jeremy, a boy for whom she has romantic feelings for, will be coming to the beach to surf so she decides to stay.

WikiMatrix

Bà luôn giục tôi chơi boules (môn bowling của Pháp) với cha, dù đây không là môn tôi thích nhất.

She insisted that I play boules (a French bowling game) with him even though it was not my favorite game.

jw2019

Một nhà báo cao cấp của tạp chí Scientific American kết luận: “Chúng ta càng thấy rõ tất cả các chi tiết huy hoàng của vũ trụ, thì càng khó giải thích bằng một thuyết đơn giản cách vũ trụ đã hình thành”.

“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”

jw2019

Vì ta lẫn lộn giữa vui thích và công việc.

Because we’re mixing pleasure with business.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không có lời giải thích thuyết phục nào cho vấn đề này.

I have no convincing explanation for this.

Literature

Trong thời gian ba tháng trở lại Việt Nam (từ tháng Giêng đến đầu tháng 4 năm 2005), Hòa thượng Thích Nhất Hạnh nói chuyện với hàng ngàn người trên khắp đất nước – các quan chức, chính trị gia, trí thức, những người bán hàng rong, lái xe taxi, nghệ sĩ.

During the three-month return to Vietnam (January to early April, 2005), Thích Nhất Hạnh spoke to thousands of people throughout the country – bureaucrats, politicians, intellectuals, street vendors, taxi drivers, artists.

WikiMatrix

Các đội ngũ phát triển ứng dụng có chuyên môn ngày càng cao và họ yêu cầu dữ liệu chi tiết hơn để đưa ra quyết định thích hợp về mặt kinh doanh.

App teams are getting ever-more capable and sophisticated, and require more nuanced and detailed data to make better business decisions .

support.google

Ông dùng danh Đức Chúa Trời trong bản dịch nhưng thích chữ Ya-vê hơn.

He used God’s name in his translation but preferred the form Yahweh.

jw2019

Con thích nó cay

I like it spicy.

QED