thuốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Loại bệnh lao này không đáp ứng với bất kỳ loại thuốc nào hiện có ở Nam Phi để điều trị hàng 1 hoặc hàng 2.

This strain of TB does not respond to any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.

WikiMatrix

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

I just want to say that we are applying this to many world problems : changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets ‘ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50 – percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes .

ted2019

Nếu bạn bị chẩn đoán mắc bệnh lậu, bác sĩ của bạn sẽ kê toa thuốc kháng sinh để điều trị .

If you are diagnosed with gonorrhea, your doctor will prescribe antibiotics to treat the infection .

EVBNews

Nếu tiết kiệm là nỗi đau hiện tại đổi lại niềm vui tương lai thì hút thuốc là ngược lại.

If savings is current pain in exchange for future pleasure, smoking is just the opposite .

ted2019

Không thì chúng sẽ được đưa cho người khác nuôi hoặc tiêm thuốc chết.

Otherwise, they become candidates for adoption or euthanasia.

OpenSubtitles2018. v3

Chính sách Google Ads về chăm sóc sức khỏe sẽ thay đổi vào tháng 5 năm 2017 để cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến ở Slovakia, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha, miễn là các quảng cáo này tuân thủ pháp luật địa phương.

The Google Ads policy on healthcare will change in May 2017 to allow ads for trực tuyến pharmacies in Slovakia, the Czech Republic and Portugal, so long as these ads comply with local law .

support.google

Anh nói rằng anh đã bỏ ra nhiều năm để “nhai thuốc lá và chửi thề.”

He says he spent many years “ chewin ’ and cussin. ’ ”

LDS

Đó chủ yếu là vì quan điểm đặt nền tảng trên Kinh Thánh của các Nhân Chứng về những vấn đề như tiếp máu, trung lập, hút thuốc lá, và đạo đức.

This is mainly because of the Witnesses’ Bible-based position on such matters as blood transfusions, neutrality, smoking, and morals.

jw2019

Và điều đó tốt hơn nhiều so với bất cứ viên thuốc nào.

And that’s better than any medication.

OpenSubtitles2018. v3

Clorobenzen đã từng được sử dụng trong quá trình sản xuất một số thuốc trừ sâu, đáng kể nhất là DDT, bằng phản ứng với chloral (trichloroacetaldehyde), nhưng ứng dụng này đã giảm khi DDT bị hạn chế sử dụng.

Chlorobenzene once was used in the manufacture of certain pesticides, most notably DDT, by reaction with chloral (trichloroacetaldehyde), but this application has declined with the diminished use of DDT.

WikiMatrix

Vào thời của bà—trước khi người ta khám phá ra cách khử trùng và thuốc kháng sinh—sự chăm sóc tại bệnh viện không được như hiện nay.

In her day —before antiseptics and antibiotics— hospital care was not what we have come to expect today.

jw2019

Tôi cần thuốc cho 1 người bạn.

I need some medicine for a friend

OpenSubtitles2018. v3

Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp vô sinh ( 85% tới 90% ), sẽ được điều trị bằng các liệu pháp thông thường, chẳng hạn như điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật sửa chữa những bất thường của hệ sinh sản .

According to the ASRM, most infertility cases ( 85 to 90 percent ) are treated with conventional therapies, such as drug treatment or surgical repair of reproductive abnormalities .

EVBNews

Để tránh hăm tã, bạn nên thay tã lót cho bé thường xuyên và thoa thuốc mỡ bảo vệ da .

To avoid diaper rash, change diapers often, and apply an ointment for protection .

EVBNews

Thay đổi tâm trạng thường gặp khi sử dụng thuốc chống đào thải.

Mood swings are common with the anti-rejection meds.

OpenSubtitles2018. v3

Do tính chất gây cháy nổ và lượng nhiệt và khí mà nó tạo ra, thuốc súng đã được sử dụng rộng rãi làm chất đẩy trong súng, pháo, tên lửa, và pháo hoa, và như một loại bột nổ trong khai thác, khai thác và xây dựng đường bộ.

Because of its incendiary properties and the amount of heat and gas volume that it generates, gunpowder has been widely used as a propellant in firearms, artillery, rockets, and fireworks, and as a blasting powder in quarrying, mining, and road building.

WikiMatrix

* Những loại thuốc khác mà bạn đang sử dụng .

* Other medications you are taking .

EVBNews

Chị ấy bảo tôi rằng chị sẽ giúp tôi học hút thuốc, và chị ấy thuyết phục tôi với những lời như “không sao đâu—chỉ một lần này thôi.”

She told me she would help me learn to smoke, and she pressured me with words like “It won’t hurt—just this once.”

LDS

Và cậu vẫn uống thuốc của tôi đều chứ?

And the pills I prescribed?

OpenSubtitles2018. v3

Cậu ấy cần thuốc của tộc Tiên.

He needs Elvish medicine.

OpenSubtitles2018. v3

▪ LIỆU THUỐC: Nhiều loại thuốc khác nhau được dùng, tùy theo bệnh tình của mỗi người.

DRUGS: Many different medicines are used, according to the symptoms of each patient.

jw2019

Sau khi Rosa tóc xanh xinh đẹp bị sát hạt, các bác sĩ bảo quản xác cô với thuốc mỡ và các chất lỏng chuyên dụng

After the breathtaking green – haired Rosa is murdered, the doctors preserve her with unguents and morticians’paste .

QED

Praziquantel thường là thuốc được ưu tiên để điều trị hơn.

Praziquantel, however, is often the preferred treatment .

WikiMatrix

Thuốc độc!

Poison!

OpenSubtitles2018. v3

Lịch sử sản xuất nông nghiệp lâu dài đi cùng với phương thức nông nghiệp hiện đại, như sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, tạo áp lực lên đa dạng sinh học.

The long history of agricultural production coupled with modern agricultural methods, such as pesticide and fertiliser use, has placed pressure on biodiversity.

WikiMatrix