Chi nhánh là gì? Chi nhánh tiếng Anh là gì? Bạn có biết?

Chi nhánh là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như pháp luật, kinh doanh,… Xét dưới góc độ pháp lý, chi nhánh được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thương mại, Bộ Luật lao động,… Vậy chi nhánh là gì? Chi nhánh tiếng Anh là gì? Cùng Luật Hoàng Phi giải đáp những thắc mắc trên qua nội dung bài viết này nhé.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là một danh từ để chỉ đơn vị trực thuộc của một công ty hay một doanh nghiệp cụ thể nào đó.

– Nhiệm vụ, vai trò của chi nhánh là triển khai triển khai một phần hoặc là hàng loạt những hoạt động giải trí nhằm mục đích đảm nhiệm công dụng của công ty, doanh nghiệp. Trong đó, gồm có cả công dụng đại diện thay mặt pháp lý theo chuyển nhượng ủy quyền của công ty, doanh nghiệp đó .

– Ngành, nghề ( lĩnh vực ) kinh doanh của chi nhánh cũng phải giống với ngành, nghề ( lĩnh vực ) kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

– Cách đặt tên chi nhánh :
Theo pháp luật thì cần phải dùng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt hoặc 1 số ít vần âm trong bảng vần âm tiếng Anh như là W, Z, J, F hay những chữ số, những ký hiệu .
Bên cạnh đó, tên chi nhánh phải kèm theo tên của công ty, doanh nghiệp cùng với cụm từ “ Chi nhánh ” .
Tên chi nhánh cũng cần phải được viết trên bảng hiệu và treo tại trụ sở của chi nhánh .
– Theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 84 của Bộ luật dân sự năm ngoái thì chi nhánh không có tư cách pháp nhân vì chỉ được xem như một đơn vị chức năng phụ thuộc vào của trụ sở chính ( hay chính là pháp nhân ) .
Bởi trên thực tiễn, chi nhánh được xây dựng một cách hợp pháp, có thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và con dấu riêng nhưng chưa trọn vẹn độc lập về gia tài .
Khi triển khai những mối quan hệ tương quan đến pháp lý cũng phải nhân danh hay được trụ sở chính ủy quyền mới triển khai xong được .
>> >> > Tham khảo : Thành lập Chi nhánh Công ty

Chi nhánh tiếng Anh là gì ?

Chi nhánh tiếng Anh là branch (n).

Khái niệm chi nhánh khi được dịch sang tiếng Anh sẽ là :
A branch is a noun that refers to an affiliated unit of a specific company or business .
– The mission and role of the branch is to perform part or all of the activities in order to perform the functions of the company or enterprise. Which includes the function of legal representation authorized by that company or enterprise .
– The business lines ( sectors ) of a branch must be the same as the business lines of the company or enterprise .
– How to name a branch :

As a rule, it is necessary to use the letters of the Vietnamese alphabet or some letters of the English alphabet such as W, Z, J, F or numbers and symbols.

Besides, the name of the branch must be accompanied by the name of the company or enterprise together with the phrase “ Branch ” .
The branch name also needs to be written on the sign and hung at the branch office .
– According to the provisions of Clauses 1 and 2, Article 84 of the Civil Code năm ngoái, the branch has no legal status because it is only considered as a dependent unit of the head office ( or the legal entity itself ) .
Because in fact, the branch is legally established, has its own ngân hàng account and seal but is not completely independent of the property .
When carrying out legal relations, it must also be completed on behalf of or authorized by the head office .

Loại hình chi nhánh khác tiếng Anh là gì ?

Một số mô hình chi nhánh khác tiếng Anh đó là :

Văn phòng đại diện tiếng Anh là Representative office (n)

– Chi nhánh công ty tiếng Anh là Company branch ( n )
– Giám đốc chi nhánh tiếng Anh là Branch manager ( n )
– Quản lý chi nhánh tiếng Anh là Branch management ( n )
– Chi nhánh nhà hàng quán ăn tiếng Anh là Restaurant branch ( n )
– Phòng thanh toán giao dịch tiếng Anh là Transaction ( n )
– Thành lập chi nhánh tiếng Anh là Establishment of branch ( v )
– Công ty con tiếng Anh là Subsidiaries ( n )

Ví dụ một số cụm từ sử dụng chi nhánh tiếng Anh viết như thế nào ?

– Công ty TNHH MTV Như Ý Cát Tường – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

=> Nhu Y Cat Tuong Company Limited – Ho Chi Minh City Branch .

– Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

=> Bank for Agriculture and Rural Development – Branch of Yen Mo District, Ninh Binh Province .