êm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dù vậy, chúng ta vẫn có thể giữ được phần nào sự êm ấm và hòa thuận trong gia đình.

Nevertheless, it is possible to enjoy a measure of peace and harmony.

jw2019

* Lời nói ôn hòa và êm dịu có thể làm tươi tỉnh tinh thần người nghe.

* Even as water revives a thirsty tree, so the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.

jw2019

Ngài biết rằng chính phủ Nước Trời sẽ đem lại những tình trạng địa đàng êm đềm mà ngài hứa ban cho tội nhân chết bên cạnh ngài.

(Revelation 14:1, 3) He knew that it would bring about the peaceful paradisaic conditions that he offered to the evildoer who died at his side.

jw2019

Tác giả sách Châm Ngôn khuyên bảo: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm Ngôn 15:1).

The writer of Proverbs counsels, “A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger” (Proverbs 15:1).

LDS

Trong ví dụ này, với kiến thức đó đã cho phép chúng tôi thiết kê nên những thiết kế máy mới lạ hoặc thiết kế các thuật toán thông minh giúp xử lý các hỏng hóc một cách êm xuôi giống như các vận động viên thật thay vì tạo ra các máy bay thừa cánh

In this instance, this knowledge allows us to design novel machine architectures or to design clever algorithms that gracefully handle damage, just like human athletes do, instead of building machines with redundancy .

QED

Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn thịnh nộ (1)

A mild answer turns away rage (1)

jw2019

Tôi đã thử hút thuốc…, tung đồng xu… nghe những bản nhạc Pháp êm dịu.

I’ve tried smoking a pipe….. flipping coins… listening exclusively to French crooners.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể thường xuyên nhận được những lời thì thầm êm dịu của Đức Thánh Linh, xác nhận lẽ thật về giá trị thuộc linh của chúng ta.

We can frequently savor the sweet whisperings of the Holy Ghost verifying the truth of our spiritual worth.

LDS

Trước khi mất, ông gọi các anh em tôi lại và bảo rằng những ngày tháng bên mẹ là chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc nhất của ông .

Near the end, he told my brothers and me that those years with mom were the best time he ever spent .

EVBNews

Sự dạy dỗ ấy làm chúng ta nhớ đến lời Kinh Thánh đã báo trước: “Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng… ham nghe những lời êm tai”.—2 Ti-mô-thê 4:3.

Such teaching calls to mind what the Bible foretold: “There will be a period of time when they will not put up with the healthful teaching, but, in accord with their own desires, they will accumulate teachers for themselves to have their ears tickled.” —2 Timothy 4:3.

jw2019

Những gì chúng ta cần là một chiếc giường êm, một chiếc bàn và vài thứ cơ bản khác.

All we really need is a good bed, a table, and a few other basics.

jw2019

Thưa các anh chị em, chúng ta có làm ngơ đối với giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ không?

Brothers and sisters, do we turn away the still, small voice?

LDS

Ở dưới đó, mọi vật quá êm đềm và tĩnh lặng để ru tôi vào giấc ngủ.

‘Down there everything is so still and silent that it lulls me to sleep.

OpenSubtitles2018. v3

Và họ không đưa anh ta đến bệnh viện trải đệm êm ái nào cả.

And they didn’t send him to some cushy hospital.

ted2019

Việc xoa dầu lên đầu gây nên cảm giác tươi mát và êm dịu.

Applying olive oil to one’s head is refreshing and soothing.

jw2019

Nó sử dụng tiếng nói lớn—tiếng nói mà tìm cách áp đảo tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh mà có thể cho chúng ta thấy “tất cả mọi việc” chúng ta phải nên làm để trở lại và nhận được.6

He uses loud voices—voices that seek to drown out the small and still voice of the Holy Spirit that can show us “all things” we should do to return and receive.6

LDS

Bởi vì ông không đáp ứng với sự lo lắng cho cô ấy nguôi đau khổ lớn, ông chỉ cần đi xuống của mình chỉ bằng cách hành động của mình và êm ái của mình, cô quá calmed xuống trong không gian của một hoặc hai phút.

Because he was not responding with anxiety to her great distress, he was just calming her down just by his actions and by his softness, she too calmed down in the space of one or two minutes.

QED

Anh nghĩ kết thúc êm đẹp là biến mất nhiều ngày như vậy sao?

Oh, you think ending well means disappearing for a few days?

OpenSubtitles2018. v3

Những câu trả lời của Thượng Đế đến bằng tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái—những cảm nghĩ bình an hoặc an ủi, các ấn tượng để làm điều thiện, sự soi sáng—đôi khi dưới hình thức của những ý nghĩ dường như nhỏ nhặt giống như hạt giống, nhưng có thể tăng trưởng rất nhiều nếu được suy ngẫm và kính trọng.

God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions to do good, enlightenment—sometimes in the form of tiny seeds of thoughts which if reverenced and nourished can grow into spiritual redwoods.

LDS

Chúng ta làm hết khả năng của mình để chuẩn bị cho những người mà chúng ta giảng dạy để nhận được những thúc giục âm thầm của tiếng nói êm nhẹ.

We prepare those we teach, as best we can, to receive the quiet promptings of the still, small voice.

LDS

Vì nhạc nền êm dịu nên người xem khó nhận ra lối sống của cô ấy là vô luân.

The soft background music makes it hard to consider her course to be so bad.

jw2019

Một vài thập kỷ yên ả êm dịu

Nice quiet couple of decades

opensubtitles2

Thậm chí khi đã được chuyển đổi, chiếc máy bay ném bom TB-3 vẫn rất khó khăn để thả nó trong chuyến bay duy nhất ngày 2 tháng 9 năm 1942 để khỏi lao xuống đất, vì chiếc T-60 quá vướng víu (dù chiếc xe tăng được báo cáo là đã trượt khá êm).

Even with these modifications, the TB-3 bomber had to ditch the glider during its only flight, on September 2, 1942, to avoid crashing, due to the T-60’s extreme drag (although the tank reportedly glided smoothly).

WikiMatrix

Chữ này nghe êm ái làm sao!

What a sweet and lovely word!

jw2019

Kory Grow từ Rolling Stone cho bài hát một đánh giá tích cực, khi đề cao việc “mang đến ngay một đoạn rap mang đúng tinh thần của rap” thay vì “đưa đến một đoạn điệp khúc R&B êm dịu như Rihanna hay New Royales’ Liz Rodrigues”.

Kory Grow of Rolling Stone also gave the song a positive review, praising that instead of “giving his chorus to an R&B crooner like Rihanna or the New Royales’ Liz Rodrigues”, “he instead delivers a straight rap refrain about feeling like a rap deity.

WikiMatrix