môn võ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu không ngăn hắn lại, đây có thể là dấu chấm hết cho môn võ Kungfu.

Unless he is stopped, this could be the end of kung fu.

OpenSubtitles2018. v3

Con bé đã ba lần liên tiếp đạt chức vô địch bang với môn võ Shaolin Kempo.

She is a three-time, back-to-back-to-back state champion in Shaolin Kempo.

ted2019

□ Bahram, một cựu huấn luyện viên môn võ Kung Fu, đến từ một xứ ở Trung Đông.

□ Bahram, a former Kung Fu instructor, came from a country in the Middle East.

jw2019

Điều đó cũng đúng với các bộ môn võ thuật như kenjutsu/kendo và iaijutsu/iaido.

That would also be true for arts such as kenjutsu/kendo and iaijutsu/iaido.

WikiMatrix

Sau đó cô tập luyện taekwondo và đạt được thành tựu cao trong môn võ này.

She later learned taekwondo and achieved a high level in this martial art.

WikiMatrix

Tại vì các môn võ thuật nằm trong chương trình thể dục của nhà trường.

Because martial arts drills are part of the physical education course in their schools.

jw2019

Một số môn võ gọi tên các thứ hạng kyū hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Some martial arts refer to the kyū ranks entirely in Japanese.

WikiMatrix

Muay Lào là một môn võ tay không truyền thống của Lào.

Muay Lao is a traditional unarmed martial art from Laos.

WikiMatrix

Môn võ thuật luyện tập về việc sử dụng jō được gọi là jōjutsu hoặc jōdō.

The martial art of wielding the jō is called jōjutsu or jōdō.

WikiMatrix

Đúng một năm sau, môn võ đã được nhiều giới biết tới.

Years later, the Syndicate would get another taste of freedom.

WikiMatrix

Một môn võ Brazil.

It’s a Brazilian martial art.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghiên cứu rất nhiều môn võ, nên anh sẽ thấy quen hầu hết cách chiêu thức.

I’ve studied many traditions, so you’ll recognize most of the moves .

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã do dự khi quyết định dạy cho tụi nó kĩ thuật cuối của môn võ Ansatsuken.

I have hesitated to take them… the later stages Ansatsuken techniques.

OpenSubtitles2018. v3

Các môn võ thuật khác thường sử dụng danh hiệu Sōke cho người đứng đầu.

Other arts commonly use the title Sōke for the headmaster.

WikiMatrix

Trong những năm thời niên thiếu, tôi quan tâm đến môn võ kung fu.

During my teenage years, I developed an interest in kung fu.

jw2019

Mỗi một người bảo vệ đều rất giỏi một môn võ thuật đông phương

Every one of the guards is master of an oriental martial art.

OpenSubtitles2018. v3

Môn võ này được thực hiện bởi cả quân đội và dân thường Nhật Bản.

The art is practised by both Japanese military personnel and civilians.

WikiMatrix

Môn võ thuật của họ Hoắc sẽ đánh bại võ thuật của họ Triệu

Our Huo wushu will beat your zhao wushu .

OpenSubtitles2018. v3

Pencak Silat là một môn võ Indonesia.

Pencak silat is traditional Indonesian martial arts.

WikiMatrix

Đó là luật đầu tiên của môn võ Kobudo.

That’s the first rule of kobudo.

OpenSubtitles2018. v3

Gendai budō có nguồn gốc từ koryū, các bộ môn võ thuật Nhật Bản truyền thống.

Gendai budō have origins in koryū, the traditional Japanese martial arts.

WikiMatrix

Và, với một môn võ khinh miệt, với một tay nhịp đập chết lạnh sang một bên, và gửi

And, with a martial scorn, with one hand beats Cold death aside, and with the other sends

QED

Các môn võ như judo, karate & kendō cũng phổ biến và được tập luyện rộng rãi khắp đất nước.

Martial arts such as judo, karate and modern kendō are also widely practiced and enjoyed by spectators in the country.

WikiMatrix

Họ cũng có thể trở thành một người hướng dẫn được cấp phép trong môn võ thuật của họ.

They may also become a licensed instructor in their art.

WikiMatrix

Trong nhiều bộ môn võ thuật, màu sắc của obi biểu thị mức độ kỹ năng của người đeo.

In many martial arts the colour of the obi signifies the wearer’s skill level.

WikiMatrix