‘ngủ quên’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ngủ quên “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ngủ quên, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ngủ quên trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ngủ quên mất.

2. Con ngủ quên.

3. Anh ngủ quên.

4. Anh ngủ quên?

5. Bố ngủ quên mất.

6. Ngủ quên trên đồi.

7. Được rồi, tôi ngủ quên.

8. Ngủ quên trên đồi Tập 50.

9. Ta sẽ không ngủ quên lần nữa.

10. – Chắc rằng ta ngủ quên, anh nói.

11. Ai cũng có lúc ngủ quên mà.

12. Tớ đã ngủ quên quá cả giờ!

13. Thôi nào, chúng ta không ngủ quên đâu.

14. Ngài đã ngủ quên 15 năm rồi đấy.

15. Anh không ngủ quên suốt 5 năm, Mohinder.

16. Tôi đã ngủ quên và ngủ quá giờ!

17. Đừng quá lo lắng chuyện anh ngủ quên.

18. Thực tế, ta sẽ làm cho chúng ngủ quên.

19. – Tôi sẽ không ngủ quên đâu, Aymo đâu rồi?

20. Tôi ngủ quên Bởi vì cô không gọi tôi dậy.

21. Jeff tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi ngủ quên mất.

22. Giấc ngủ quên này sẽ không kéo dài mãi mãi.

23. Tôi tôi đã ngủ quên, và bỏ mất cơ hội

24. Để xem chúng ngủ quên hay thông đồng với kẻ thù.

25. Không ngạc nhiên tại sao tôi ngủ quên vào giữa trưa.

26. Sự ra đời của chúng ta giống như giấc ngủ quên;

27. Thật ngốc, em đang dựa vào lan can, rồi ngủ quên đi

28. Và nếu em có ngủ quên anh sẽ không đánh thức em.

29. Chúng ta không có thời gian để ngủ quên trên chiến thắng.

30. Ừ, chúng nó ngủ quên ngoài ghế với cả đống truyện tranh.

31. Nếu em có 1 đô cho mỗi lần em ngủ quên ngoài đó…

32. Ồ, em ngủ quên, mà lại ngay buổi sáng đầu tiên của anh.

33. Họ còn ngủ quên 3 phút trước giờ xuất phát ở chặng sau.

34. Hẳn là anh biết cách để bản thân không ngủ quên trên chiến thắng.

35. Nàng làm việc mệt quá ngủ quên ngay trước cửa phòng mà không biết.

36. Chắc anh ta lại nhậu xỉn rồi,Sau đó ngủ quên ở đâu đó thôi

37. Tôi đang trên đường về thì bất chợt ngủ quên luôn trên cái ghế này.

38. Ông định sẽ giết tôi nhưng dường như do quá chén nên ông đã ngủ quên.

39. Cậu sẽ bước vào đó và nói cậu ngủ quên và không đủ thời gian mặc đồ.

40. Thế là chàng giận dỗi nghĩ rằng có thể thiếu phụ đã ngủ quên trong khi đợi chàng.

41. Nhưng vào buổi trưa ngày 30 tháng 8 năm 2122, cậu ngủ quên và bị chuột gặm mất đôi tai.

42. Hôm sau, bà đem đến hiệu cầm đồ ở Spartanburg, nhưng bà đã đeo nó cả đêm, thậm chí ngủ quên luôn.

43. Có thể bạn sẽ ngủ quên, căng thẳng hơn, ba chân bốn cẳng tới trường và thậm chí đến trễ.—Châm-ngôn 6:10, 11.

44. Dần dần, hạt giống sự thật trong Kinh Thánh đã ngủ quên trong lòng tôi, hạt giống mà cha mẹ tôi đã khó nhọc vun trồng, bắt đầu lớn lên.

45. 4 Ngoài ra, một số người khác nữa lại để cho ‘sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng họ mê-mẩn’ đến độ họ ngủ quên về mặt thiêng liêng (Lu-ca 21:34).

46. một tai nạn kinh khủng xảy ra. Một người đàn ông lão niên, ngủ quên và đánh rơi cái mềm giữ ấm của ông ta vào đống lữa 60 ngôi nhà bị thiêu rụi, và 40 khác bị hư hoại

47. Mỗi khi bạn tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, bạn sẽ cảm thấy lẫn lộn về thời gian hoặc lo lắng về việc ngủ quên, nhưng luôn có một cảm giác về thời gian trôi qua, về sự tiếp nối giữa trước đó và bây giờ.