Tập đoàn tiếng Anh là gì?

Một tập đoàn lớn, hay sự tăng trưởng của tập đoàn tất cả chúng ta đã nghe nói đến rất nhiều trong những bản tin kinh tế tài chính hay trong trong thực tiễn đời sống lúc bấy giờ. Cùng với đó là sự Open của thị trường tiếng Anh trở thành ngôn từ quan trọng không hề thiếu .

Do đó, trong bài viết lần này chúng tôi sẽ gửi tới quý bạn đọc những nội dung xoay quanh vấn đề: Tập đoàn tiếng Anh là gì?

Tập đoàn là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu về tập đoàn tiếng Anh là gì? trước tiên chúng ta cần hiểu rõ khái niệm này theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

Căn cứ quy định tại khoản 1 – Điều 194 – Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định như sau:

Bạn đang đọc: Tập đoàn tiếng Anh là gì?

“ Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty thuộc những thành phần kinh tế tài chính là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau trải qua chiếm hữu CP, phần vốn góp hoặc link khác. Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty không phải là một mô hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải ĐK xây dựng theo pháp luật của Luật này. ”

Cùng với đó, pháp luật tại khoản 1 – Nghị định số 69/2014 / NĐ-CP, đơn cử :
Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty có công ty mẹ được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ chiếm hữu hoặc công ty mẹ là công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có CP, vốn góp chi phối của Nhà nước .

Cơ cấu tổ chức của tập đoàn

– Tập đoàn là một cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai vừa có công dụng kinh doanh thương mại vừa có tính năng link kinh tế tài chính hình thành trên cơ sở tập hợp, trải qua góp vốn đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức triển khai lại hoặc những hình thức link khác ; những công ty trong tập đoàn, tổng công ty gắn bó vĩnh viễn với nhau về quyền lợi kinh tế tài chính, công nghệ tiên tiến, thị trường và những dịch vụ tương quan khác nhằm mục đích tăng cường tích tụ, tập trung chuyên sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu và tối đa hóa doanh thu trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .
– Tập đoàn kinh tế tài chính hay tổng công ty còn là tập hợp những công ty ở quy mô lớn hoạt động giải trí một trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau, ở khoanh vùng phạm vi một nước hay nhiều nước ; trong đó có một công ty nắm quyền chỉ huy, chi phối hoạt động giải trí của những công ty khác .
– Tập đoàn gồm công ty mẹ và những công ty con và những công ty thành viên khác. Mục đích của sự link trong quy mô tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty là nhằm mục đích tăng cường tích tụ, tập trung chuyên sâu, tăng năng lực cạnh tranh đối đầu và tối đa hóa doanh thu của những doanh nghiệp .
– Tập đoàn không có tư cách pháp nhân mà chỉ là một tổ chức triển khai tập hợp của những công ty có mối liên hệ về vốn, kinh tế tài chính, công nghệ tiên tiến, thị trường, tên thương hiệu, điều tra và nghiên cứu, giảng dạy, … Bản chất của tập đoàn là sự link của những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, do đó quy mô tập đoàn khá phong phú .

Tập đoàn tiếng Anh là gì?

Tập đoàn tiếng Anh là Corporation hay Group.

Tập đoàn được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau :
A corporation is an interconnected system of two or more companies with different business lines forming a large and complex corporate structure. The meaning of a corporation can be imagined as a parent comany and a number of subsidiaries that do not compete with each other .
– Một số từ, cụm từ tiếng Anh tương quan đến Tập đoàn :
+ Multinational / Multinational company : Công ty đa vương quốc hay tập đoàn đa vương quốc ,
+ Global corporation : Tập đoàn toàn thế giới .
+ Enterprise : Xí nghiệp .
+ Public corporation / Public company : Công ty đại chúng hay hoàn toàn có thể hiểu là một doanh nghiệp được chiếm hữu bởi nhiều người đã mua CP trong đó .
+ Private corporation : Tập đoàn tư nhân hay hiểu đơn thuần là một công ty thuộc chiếm hữu của một người hoặc một nhóm nhỏ người .

+ Development corporation: Tập đoàn phát triển hay còn được hiểu là một tổ chức cung cấp tiền và các trợ giúp khác để tạo ra công việc kinh doanh mới trong một khu vực có ít ngành công nghiệp và người lao động thiếu việc làm.

+ Conglomerate merger : Sáp nhập tập đoàn .
+ Group accounts : Tài khoản nhóm hoàn toàn có thể hiểu là những thông tin tài khoản biểu lộ tổng quả kinh tế tài chính của một nhóm công ty trong một thời hạn đơn cử .

Như vậy, Tập đoàn tiếng Anh là gì? Chúng tôi đã trả lời chi tiết tại mục cuối cùng của bài viết. Bên cạnh đó, những hiểu biết về tập đoàn theo quy định của pháp luật đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết.