tinh dầu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Phải chiết xuất khoảng 200kg bergamot mới lấy được 1kg tinh dầu.

Some 200 pounds of bergamots had to be processed to extract just one pound of essence.

jw2019

Nó có thể được điều chế từ cubeben hoặc từ bã sau khi cất tinh dầu.

It may be prepared from cubebene, or from the pulp left after the distillation of the oil.

WikiMatrix

Tinh dầu trà có tác dụng diệt khuẩn có thể gây nổi mụn trứng cá ở lưng .

The oil works to get rid of bacteria that can cause a breakout of back acne .

EVBNews

Safranal là một loại tinh dầu dễ bay hơi, tạo cho saffron hương thơm đặc thù của nó.

Safranal, a volatile oil, gives saffron much of its distinctive aroma.

WikiMatrix

Hy vọng là tinh dầu sẽ thu hút con Ma cà rồng.

Let’s hope the corpse oil will attract the vampire.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hứa họ sẽ khỏe lại và bán cho họ tinh dầu oải hương trộn với hải ly.

I promise them health and sell them lavender mixed with castor oil.

OpenSubtitles2018. v3

Thành phần chính của nó là tinh dầu trái bergamot.

Its main ingredient was bergamot essence.

jw2019

Tinh dầu hoàng lan chiếm tới 29% xuất khẩu hàng năm của Comoros (số liệu năm 1998).

Ylangylang’s essential oil makes up 29% of the Comoros’ annual export (1998).

WikiMatrix

Trước khi thêm cồn và các tinh dầu khác để tạo thành nước hoa.

Before adding alcohol and other essences to make perfume.

OpenSubtitles2018. v3

* Tinh dầu trà có tác dụng sát trùng, diệt nấm đồng thời giữ ẩm cho da đầu .

* Tea tree oil has antiseptic qualities kill the fungus, and keep your scalp moisturized .

EVBNews

Một trong những thành phần hoạt động của tinh dầu hoa cúc là chất terpene bisabolol.

One of the active ingredients of its essential oil is the terpene bisabolol.

WikiMatrix

Hoặc bạn chỉ mua dầu gội chứa tinh dầu trà .

Or just purchase a shampoo that contains tea tree oil .

EVBNews

Một trong các hợp chất chứa trong tinh dầu là apiol.

One of the compounds of the essential oil is apiol.

WikiMatrix

Không có tinh dầu bạc hà?

No menthol?

OpenSubtitles2018. v3

Một loại tinh dầu được chưng cất từ balsam.

An essential oil is distilled from the balsam.

WikiMatrix

Tinh dầu bergamot, chất lỏng màu vàng lục, lấy từ vỏ của trái này.

Bergamot essential oil —a greenish-yellow liquid— comes from the peel of the fruit.

jw2019

Rễ cây chứa tinh dầu ethereal (5 ml/kg), thành phần chủ yếu là sesquiterpene.

The rhizome contains an ethereal oil (5ml per kg), it primarily consists of Sesquiterpenes.

WikiMatrix

Thỉnh thoảng tôi bôi tinh dầu hạnh nhân ở sau tai.

I put almond extract behind my ears sometimes.

OpenSubtitles2018. v3

Tinh dầu của Crabbe đây!

Essence of Crabbe.

OpenSubtitles2018. v3

Narcissus tazetta được trồng thương mại để lấy tinh dầu, hầu hết ở miền nam Pháp.

Narcissus tazetta is grown commercially for its essential oil, mostly in southern France.

WikiMatrix

Tôi nghĩ là cung mùi đầu có chứa tinh dầu chanh.

I believe the head cord contains lime oil.

OpenSubtitles2018. v3

Tinh dầu hương nhu trắng chứa eugenol và có hoạt tính kháng khuẩn.

The essential oil of Ocimum gratissimum contains eugenol and shows some evidence of antibacterial activity.

WikiMatrix

Tinh dầu loại tốt nhất thu được từ rễ cây 18-24 tháng tuổi.

The best quality oil is obtained from 18- to 24-month-old roots.

WikiMatrix

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ khả thi khi lúc nào cũng sử dụng tinh dầu .

However, this is only possible when the oil is used consistently .

EVBNews

Không, không khoai tây, nhưng cà chua, các cây có tinh dầu thơm, vân vân.

No, not potatoes, but tomatoes, aromatic plants and so on.

ted2019