tỉnh lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tỉnh lộ 25B dẫn đến trung tâm thị trấn Nhơn Trạch.

Bus 25 will take you direct to the city centre .

WikiMatrix

Thị trấn nằm ở phía đông tỉnh lộ SP349.

It is east of SP349.

WikiMatrix

Tuyến đường tỉnh lộ cấp liên bang B 535 bắt đầu từ phía nam của Heidelberg và chạy thẳng tới Schwetzingen.

The B 535 begin in the south of Heidelberg and runs to Schwetzingen .

WikiMatrix

Hệ thống tỉnh lộ tốt hơn so với một số phần khác của quốc gia, song vẫn còn trong tình trạng hơi xấu.

The provincial road system is better than in some parts of the country, but remains in somewhat bad condition.

WikiMatrix

Hầu hết các phiến quân giao lại vũ khí của họ trong thập niên 1990, song các cuộc tấn công dọc theo các tỉnh lộ vẫn tiếp tục cho đến năm 2002.

Rebels largely surrendered their arms in the 1990s, though attacks along provincial roads continued until 2002.

WikiMatrix

Thêm vào đó, đường tỉnh lộ cấp liên bang B 3 (tuyến từ Frankfurt–Karlsruhe) chạy dọc từ bắc xuồng nam xuyên qua thành phố, và tuyến đường lộ B 37 (tuyến từ Mannheim–Eberbach) xuyên ngang từ đông sang tây.

Furthermore, the B 3 ( Frankfurt – Karlsruhe ) runs north – south through the town, and the B 37 ( Mannheim – Eberbach ) runs east – west .

WikiMatrix

Ngân hàng Thế giới đã cấp vốn cho dự án nâng cấp 180 km Quốc lộ 1 từ Cần Thơ đi Cà Mau và nâng cấp 182 km quốc lộtỉnh lộ khác thuộc hệ thống giao thông mở rộng vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 18 tỉnh.

The World Bank funded project upgraded 180 kilometers of Highway 1 between Can Tho and Ca Mau in the Mekong Delta, and upgraded another 182 kilometers of national and provincial roads in the extended Mekong Delta transport system covering 18 provinces.

worldbank.org

Tính đến năm 2004, tổng chiều dài mạng lưới đường không thu phí đã được báo cáo là 202.860 km, với phân bố như sau: Quốc lộ – 15% Tỉnh lộ – 13% Đường đô thị – 12% Đường barangay – 60% Trong năm 1940, có 22.970 km (14.270 dặm) đường bộ trong cả nước, một nửa trong số đó là ở miền trung và miền nam Luzon.

As of 2004, the total length of the non-toll road network was reported to be 202,860 km, with the following breakdown according to type: National roads – 15% Provincial roads – 13% City and municipal roads – 12% Barangay roads – 60% In 1940, there were 22,970 kilometres (14,270 mi) of road in the entire country, half of which was in central and southern Luzon.

WikiMatrix

Một số xa lộ liên tỉnh giúp liên kết thành phố Mecca: Xa lộ 40 – liên kết Jeddah đến Mecca và Mecca đến Dammam.

Some of the intercity highways which connects the city of Mecca are: Highway 40 (Saudi Arabia) – connects Jeddah to Mecca and Mecca to Dammam.

WikiMatrix

Thành phố này nằm phía đông bắc của tỉnh, bên cạnh Quốc lộ 34, trong thung lũng sông San Francisco, 45 km Đông tỉnh lỵ San Salvador de Jujuy.

It lies in the southeast of the province, by National Route 34, within the valley of the San Francisco River, about 45 km east of the provincial capital San Salvador de Jujuy.

WikiMatrix

Nhưng những điều kiện khiến cho lòng trắc ẩn được bộc lộ, được tỉnh thức, lại là những điều kiện cụ thể.

But the conditions for compassion to be activated, to be aroused, are particular conditions.

ted2019

Đường cao tốc sẽ kết nối từ Quốc lộ 1A tới khu vực phía nam Thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi, và sau đó trở lại Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

The expressway will link the National Highway 1A, to the south of Da Nang city then to Quang Ngai province, and then back to National Highway 1A, in Quang Ngai province.

worldbank.org

Hàng tung của cô đã bị lộ, Violette tỉnh dậy từ cơn hôn mê bất chợt phát hiện quân địch đã tràn vào bệnh viện.

Her location betrayed, Violette wakes from her coma to find the enemy troops entering the hospital.

WikiMatrix

Tỉnh này nằm ở giao lộ của các xa lộ lớn ở phía đông Ankara dẫn đến vùng Biển Đen.

It is located on the crossroads of major highways east of Ankara leading east to the Black Sea region.

WikiMatrix

Đơn vị của ông đã tham gia vào chiến dịch Chenla II đầy thảm khốc, một nỗ lực nhằm khai thông tuyến quốc lộ 6 tại tỉnh Kampong Thom vào năm 1971.

His unit was involved in the disastrous Operation Chenla II, an attempt to clear National Route 6 in Kampong Thom Province in 1971.

WikiMatrix

Xa lộ bận rộn nhất: Xa lộ 401 của tỉnh bang Ontario, Canada, có lượng xe cộ trung bình là 500.000 mỗi ngày tại một số đoạn nằm trong thành phố Toronto tính đến năm 2006.

Busiest highway Highway 401 in Ontario, Canada, has volumes surpassing an average of 500,000 vehicles per day in some sections of Toronto as of 2006.

WikiMatrix

Điểm đầu phía bắc là tại Sweet Grass, Montana ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada nơi nó gặp Xa lộ Alberta 4 của tỉnh bang Alberta.

The northern terminus is in Sweet Grass, Montana, at the Canada–US border, where it becomes Alberta Highway 4.

WikiMatrix

Khi băng kết thúc, “xác chết” là ông John tỉnh dậy và được tiết lộ là bệnh nhân của Lawrence, John, kẻ giết người thực sự – Jigsaw.

As the tape ends, the “corpse” rises and is revealed to be Lawrence’s patient John Kramer, the real Jigsaw killer.

WikiMatrix

Lập một lộ trình xuyên quốc gia đến tỉnh Bắc Hamgyong.

Let’s set a course across country for North Hamgyong Province.

OpenSubtitles2018. v3

Đường bộ: các tuyến đường chính đến và đi tỉnh Trang bao gồm: Quốc lộ 4 (Bangkok—Chumphon) đến Quốc lộ 41 (Surat Thani—Thung Song—Huai Yot—Trang), khoảng cách 828 km.

Road: Major roads to and from Trang are: Highway 4 (Bangkok—Chumphon) via Highway 41 (Surat Thani—Thung Song—Huai Yot—Trang), a distance of 828 kilometres.

WikiMatrix

Kinh-thánh có nói đến những kẻ thâu thuế gian lận, một quan án bất công và một quan trấn thủ tỉnh lỵ đòi ăn hối lộ (Lu-ca 3:12, 13; 18:2-5; Công-vụ các Sứ-đồ 24:26, 27).

The Bible speaks of tax collectors who cheated, an unrighteous judge, and a provincial governor who looked for bribes. —Luke 3:12, 13; 18:2-5; Acts 24:26, 27.

jw2019

Tới đầu năm 1974, lực lượng ủng hộ Sihanouk lớn mạnh được cho rằng đã cố gắng giành quyền kiểm soát quân sự các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

By early 1974, a large pro-Sihanouk force was reported to be attempting to gain military control of main roads in the province.

WikiMatrix

Leshing đến bằng lối đi bí mật và đánh bất tỉnh đám tay sai và Nancy tiết lộ đã bí mật ghi âm những gì Biedermeyer nói với cô.

Leshing arrives and knocks the henchmen unconscious as Nancy reveals that she secretly recorded Biedermeyer’s confession.

WikiMatrix

Hét nước cũng liên lạc với nhau bằng các chuyển động ngâm mình hay nhấp nhô bập bềnh trong nước rất đặc trưng của chúng, cũng như bằng cách nháy mắt nhanh để lộ ra các mí mắt nhạt màu của chúng như là một loạt các tín hiệu màu trắng trong các biểu lộ tán tỉnh hay đe dọa.

Dippers also communicate visually by their characteristic dipping or bobbing movements, as well as by blinking rapidly to expose the white feathers on their upper eyelids as a series of white flashes in courtship and threat displays.

WikiMatrix

Đến tháng 1 năm 1970, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã lợi dụng một hiệp ước có trước đây để xây dựng một đường xa lộ từ phía nam tỉnh Vân Nam xuyên qua phía tây Lào hướng về biên giới Thái/Lào.

By January 1970, the People’s Republic of China had taken advantage of a pre-existing treaty to build a highway south from Yunnan Province through western Laos toward the Thai/Lao border.

WikiMatrix