tình nguyện viên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người thiểu số hiện chiếm 19% tổng số tình nguyện viên.

Ethnic minorities currently comprise 19% of volunteers.

WikiMatrix

Tình nguyện viên mới sẽ bắt đầu vào sáng mai.

Our new volunteer starts tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Và hãy cho những tình nguyện viên này một tràng vỗ tay thật lớn.

Let’s give them a nice round of applause .

QED

Chúng tôi có 1.500 tình nguyện viên xây dựng và phục hồi lại các căn nhà.

We’ve had over 1,500 volunteers rebuilding, rehabbing homes .

ted2019

Nhiều tình nguyện viên theo đạo nhưng đây là một người đặt biệt không theo.

Now, some of our volunteers are religious, but this particular one was not.

ted2019

Hắn đã cho các tình nguyện viên ăn.

He was feeding the volunteers.

OpenSubtitles2018. v3

Một anh làm giám thị vòng quanh, anh kia là tình nguyện viên xây Phòng Nước Trời.

One serves as a circuit overseer, and the other is a Kingdom Hall construction volunteer.

jw2019

Các tình nguyện viên được hỗ trợ bởi một số nhỏ các nhân viên được trả lương.

Its operations are conducted by volunteers and a small number of paid staff.

WikiMatrix

Sau 24 tháng làm việc, các tình nguyện viên có thể xin gia hạn thêm thời gian phục vụ.

After 24 months of service, volunteers can request an extension of service.

WikiMatrix

” Tôi cần 12 tình nguyện viên vào 5 chủ nhật tới.

” I need 12 tutors for the next five Sundays .

QED

Tôi cần một người phụ nữ tình nguyện viên.

I need a woman volunteer.

QED

Nếu bạn nghĩ rằng mà tất cả- tình nguyện viên quân đội, quân đội thanh toán

Do you think you should be able to bid for a baby that’s up for adoption ?

QED

Một nhóm nhỏ các tình nguyện viên quốc tế đã tuyển thêm nhiều tình nguyện viên địa phương.

A small group of international volunteer was able to recruit many local volunteers.

WikiMatrix

Vì vậy, cô đăng kí làm một tình nguyện viên.

So she signed up to be a volunteer.

ted2019

Một tình nguyện viên thuộc Ủy ban Xây cất Vùng tại Tuxedo, New York, Hoa Kỳ

A Regional Building Committee volunteer in Tuxedo, New York, U.S.A.

jw2019

Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh những tình nguyện viên.

Of course, we welcome those who volunteer themselves.

OpenSubtitles2018. v3

Bảng đăng kí tình nguyện viên sẽ cho chúng tôi 1 danh sách nghi phạm tốt.

A volunteer signin sheet should give us a good suspect list.

OpenSubtitles2018. v3

Vấn đề chính của dự án là thiếu tình nguyện viên.

The main problem of the project is a lack of volunteers.

WikiMatrix

” Chúng tôi có 1400 tình nguyện viên.

” Well, we’ve got 1, 400 people on our tutor roster .

QED

Theo như lời cô ấy nói, những tình nguyện viên đã tạo ra “một phép lạ thuần khiết.”

The volunteers created, in her words, “a pure miracle.”

LDS

Vậy nên chúng tôi bắt đầu tìm kiếm tình nguyện viên để giúp chúng tôi chạy cùng họ.

So we started looking for volunteers to help us run with them.

ted2019

Họ có rất nhiều tình nguyện viên nữ xung quanh mình.

They are having a lot of women volunteers around them.

ted2019

Bọn ta từng có tình nguyện viên người Mỹ rồi.

We’ve had American volunteers.

OpenSubtitles2018. v3

tình nguyện viên trong chương trình đổi kim?

Dude who volunteers at your needle exchange?

OpenSubtitles2018. v3