tuyệt vời trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một kẻ tàn tật tuyệt vời.

Not bad for a cripple.

OpenSubtitles2018. v3

Con bơi, con làm thơ, và mọi điều tuyệt vời khác con chia sẻ với thế giới.

Your swimming and your poetry and all the other amazing things that you share with the world.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hiểu, hình ảnh vệ tinh là một thứ tuyệt vời

I mean, satellite imagery is pretty amazing stuff.

ted2019

Chúc con một ngày tuyệt vời ở trường, con yêu.

Have a great day at school, sweetie.

OpenSubtitles2018. v3

Khi ở đó, các bạn chìm đắm trong thế giới tuyệt vời này.

When you are there you are just immersed in this wonderful environment.

QED

Thật là tuyệt vời.

It’s really great news.

OpenSubtitles2018. v3

vì vậy bạn phải làm gì bây giờ để có được bàn phìm tuyệt vời này ?

So what do you do now that you have this cool piano keyboard?

ted2019

Đó quả là một vai diễn tuyệt vời dành cho tôi.”

A truly wonderful part to play.”

WikiMatrix

Tuyệt vời đến khó tin, đặc biệt là cho Ấn Độ.

I mean, this is an incredibly attractive idea, especially for India .

ted2019

Chẳng bao lâu, một ban hợp xướng tuyệt vời và xuất sắc tràn ngập giáo đường.

Soon, a sweet and overwhelming chorus of voices filled the chapel.

LDS

Không phải là nó tuyệt vời?

Isn’t it fantastic?

OpenSubtitles2018. v3

Đó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời

It’ s going to be a fantastic show

opensubtitles2

Hội của chúng ta sẽ rất tuyệt vời lắm.

Our union can be perfected.

Tatoeba-2020. 08

Nói chuyện với con thường là một khái niệm hết sức tuyệt vời .

Talking with toddlers is usually a terrific idea .

EVBNews

Khỏi phải nói mọi chuyện đã diễn ra thật tuyệt vời.

So, needless to say, it was crazy.

ted2019

Tuyệt vời!

Perfect.

OpenSubtitles2018. v3

Thật sự rất tuyệt vời khi gặp ông.

It’s really amazing to meet you.

OpenSubtitles2018. v3

Nó quá tuyệt vời.

He’s really a great kid.

OpenSubtitles2018. v3

Môn tâm lý học, chúng tôi có những người thầy tuyệt vời.

I’m majoring in psychology. We have excellent teachers.

QED

Tôi đi sớm, lên tầng qua đường kho bốc dỡ và có buổi phỏng vấn tuyệt vời.

So I went early and found a loading dock and got in and had a great interview.

ted2019

Con sẽ có một giáng sinh thật tuyệt vời.

You’re going to have a wonderful Christmas, I promise.

OpenSubtitles2018. v3

Đó quả là một hy vọng tuyệt vời cho tương lai!—Thi thiên 37:29; Lu-ca 14:12-14.

(Proverbs 19:17) He greatly values what we do for the lowly, and he promises to repay us with nothing less than eternal life in a paradise earth —truly a thrilling hope for the future! —Psalm 37:29; Luke 14:12-14.

jw2019

Tuyệt vời quá.

that was incredible.

OpenSubtitles2018. v3

Và để thay lời cảm ơn, ở đây hôm nay có một ca sĩ tuyệt vời.

And by way of a thank you, we have a great singer in the room with us today.

OpenSubtitles2018. v3

“Bà cụ thật tuyệt vời,” ông nói, “một tảng đá.

“She’s been great,” he said, “a rock.

Literature