ngón chân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chân trước với bốn ngón chân, rất nhỏ mà có thể được ẩn trong các mang.

The front legs, each with four toes, are so small that they can be hidden in the gills.

WikiMatrix

Thế nên tôi đi ra hồ, bò lăn bò toài cố khều chúng bằng ngón chân cái.

So I would go into the ponds and crawl around and pick them up with my toes.

QED

Tôi có một vết thương ở ngón chân út.

I have a pain in my little toe.

tatoeba

Nhưng khoảng ngón chân của mình? ́Rùa Mock tiếp tục tồn tại.

‘But about his toes?’the Mock Turtle persisted.

QED

Tôi thấy nhột dưới ngón chân.

I got a funny sensation in my toes.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu không… tao sẽ cắt cổ chân em mày, chứ không chỉ ngón chân đâu.

Because, If you do… It’ll be your sister’s ankle not just a toe.

QED

Thế nên tôi đi ra hồ, bò lăn bò toài cố khều chúng bằng ngón chân cái.

And nobody’s going into the pond .

ted2019

Dừng lại đi, các ngón chân nhảy múa.

Hold it right there, twinkletoes.

OpenSubtitles2018. v3

Ngón chân thứ hai của ông ta dài hơn ngón chân cái.

His second toe was longer than his big toe.

OpenSubtitles2018. v3

Ngón tay và ngón chân sẽ bắt chéo.

Fingers and toes crossed.

OpenSubtitles2018. v3

Một người bị mất ngón tay cái và ngón chân cái hẳn sẽ mất khả năng chiến đấu.

A person who lost his thumbs and big toes apparently was incapacitated for military action.

jw2019

Thật ra, nhiều người trong origami thêm ngón chân vào vật mẫu của họ.

Actually, lots of people in origami now put toes into their models.

QED

Một trong số các bạn Twitter của tôi còn chỉ có thể gõ phím bằng ngón chân.

One of my Twitter friends can type only with his toes.

QED

Đuôi dùng để bảo vệ mũi và ngón chân của chó khi chúng đang ngủ.

Their tails serve to protect their nose and feet from freezing when the dog is curled up to sleep.

WikiMatrix

Bàn chânngón chân không bao giờ có lông.

The fingers and the toes have no webbing.

WikiMatrix

Ngón tay ngón chân đều có chứ?

Has all 10 fingers and toes?

QED

Trong những giấc mơ của mình, ông xoay người đầu ngón chân khẽ chạm mặt đất.

In his dreams, he twirls and swirls with his toes kissing the Earth.

ted2019

Có thể ngày nào đó chị ấy sẽ cần những ngón chân của mình.

She may need her toes someday.

OpenSubtitles2018. v3

Ngón chân thì phồng to như quả bóng có mút thế nào cũng ko bớt nhức.

Big toe is throbbing like blue balls that no blowjob can ever fix.

OpenSubtitles2018. v3

Capulet Chào mừng, quý ông! phụ nữ có ngón chân của họ

CAPULET Welcome, gentlemen! ladies that have their toes

QED

Điều đó có phần giống như việc ngón chân vấp phải vật gì.

It is somewhat like stubbing our toe.

jw2019

Dì Ginger thật mất 1 ngón chân cái.

Look, the real Aunt Ginger lost a toe.

OpenSubtitles2018. v3

11 Số ngón chân của pho tượng có ý nghĩa gì không?

11 Does the number of toes of the image have special meaning?

jw2019

Ngón tay Ngón chân Mũi

Fingers Toes Nose

jw2019