Thời gian thử việc tiếng Anh là gì?

Thực tế lúc bấy giờ, khi tham gia vào quan hệ lao động thì người lao động thường phải trải qua thời hạn thử việc, đây được coi là quá trình thử thách để người lao động biểu lộ năng lực thao tác của mình trước người sử dụng lao động .

Thời gian thử việc tiếng Anh là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề này thông qua bài viết Thời gian thử việc tiếng Anh là gì?

Thời gian thử việc tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh thời gian thử việc là Probationary period. Cách phát âm: /prəˈbeɪʃnri ˈpɪərɪəd/.

Hợp đồng thử việc tiếng Anh là probationary Contract. Theo đó: A probationary contract is an agreement between an employer and an employee about jobs, probationary time, the rights and obligations of the two parties during the probationary period.

Thời gian thử việc là bao lâu?

Theo lao lý của Bộ luật Lao động 2019 thì thử việc được pháp luật như sau :
“ 1. Người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận hợp tác về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc .
2. Nội dung hầu hết của hợp đồng thử việc gồm thời hạn thử việc và nội dung lao lý tại những điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này .
3. Không vận dụng thử việc so với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. ”
Theo như lao lý trên thì người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận hợp tác về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Tuy nhiên so với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì không vận dụng thử việc .
Nếu người lao động và người sử dụng lao động ký kết hợp đồng thử việc thì nội dung hợp đồng gồm những nội dung như sau :
+ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức vụ của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động ;
+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động ;
+ Thời gian thử việc
+ Công việc và khu vực thao tác ;
+ Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác ;
+ Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi ;
+ Trang bị bảo lãnh lao động cho người lao động ;

Về thời gian thử việc được quy định tại điều 25 Bộ luật lao động 2019 như sau: Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

+ Không quá 180 ngày so với việc làm của người quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước góp vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp ;
+ Không quá 60 ngày so với việc làm có chức vụ nghề nghiệp cần trình độ trình độ, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên ;
+ Không quá 30 ngày so với việc làm có chức vụ nghề nghiệp cần trình độ trình độ, kỹ thuật tầm trung, công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ ;
+ Không quá 06 ngày thao tác so với việc làm khác .
Như vậy, thời hạn thử việc dựa vào đặc thù và mức độ phức tạp của việc làm nhưng chỉ được thử việc một lần so với một việc làm và bảo vệ về điều kiện kèm theo thời hạn như trên .

Người lao động được hưởng các quyền lợi gì trong thời gian thử việc?

Người lao động trong thời hạn thử việc sẽ được hưởng những quyền như sau :
+ Lương thử việc
Theo điều 26 Bộ luật lao động 2019 thì lương thử việc được pháp luật như sau :

“ Tiền lương của người lao động trong thời hạn thử việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng tối thiểu phải bằng 85 % mức lương của việc làm đó. ”

Do đó, trong thời hạn thử việc, người lao động được trả tối thiểu 85 % mức lương của việc làm mà người đó làm thử .
+ Về thời hạn thao tác : Theo điều 105 và điều 107 bộ luật lao động 2019 thì người lao động trong thời hạn thử việc được bảo vệ về thời hạn thao tác thông thường không quá 08 giờ / ngày và không quá 48 giờ / tuần và thời hạn làm thêm giờ không vượt quá mức lao lý

+ Thời giờ nghỉ ngơi:Điều 64 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì người lao động thử việc được đảm bảo về thời gian nghỉ giữa ca: ít nhất 30 phút liên tục nếu làm việc ban ngày, ít nhất 45 phút liên tục nếu làm việc ban đêm (làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc).

+ Nghĩ lễ tết và nghĩ hằng năm : nếu như thời hạn thử việc liên tục thao tác cho người sử dụng sau thời hạn nghỉ tết thì được tính hưởng phép năm. Người lao động thử việc cũng được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong những dịp lễ, Tết .
+ Bảo hiểm xã hội : theo lao lý của pháp lý thì bảo hiểm xã hội bắt buộc so với người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên. Như đã trình diễn ở trên thử việc người lao động sẽ hoàn toàn có thể ký hợp đồng thử việc hoặc ký hợp đồng lao động có pháp luật về thời hạn thử việc. Vì vậy, nếu ký hợp đồng lao động trong đó có lao lý về thử việc thì người lao động sẽ được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, còn trong trường hợp ký hợp đồng thử việc thì người lao động không được đóng bảo hiểm xã hội .

Trên đây là nội dung bài viết về Thời gian thử việc tiếng Anh là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề này bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.